Member
Documentary maker

Akio Yuguchi (1985)
http://totalinmess.tumblr.com

Photographer

Hiroshi Aoki (1981)
http://hiroshiaokiphotography.com/

Designer

Hirofumi Abe (1988)
http://abehirofumi.com/

Support

Mineo Matsubara
Namiko Fujiwara
Itsuki Hamamoto
Stoke Take
Kojima Momoka

Kuniko Yoshimura
Fumiya Yoshimura
Takanori Goya

Aokage-En
Kama Elementary School
Akiyoshidai International Art Village

Valerie Clemson
Kersti Uibo
Josephine Vejrich Watanabe
Akiko Hakamata

Ivan Marković
Yuki Jungesblut
Utamaru Kobayashi
Kiyoshi Harakawa

Franziska Wicke
Chih-hung Liu
Masaru Usui
Hikaru Suzuki

Special Thanks to

Katsumi Agari
Kazuko Agari
Toru Yoshimura
Sayoko Yoshimura
16mm Film Trial Room
and
Doreen Uhlig